MaryBurke_Lotus

LOTUS

oil on canvas
12" x 24"

 

< previous  |  next >